cica

آخرین اخبار در مورد نذری

۵ تُن حلیم نذری در روستای عسگرآباد طبخ و میان مردم توزیع شد

پیشوا- همزمان با عاشورای حسینی(ع) پنج تُن حلیم نذری در روستای عسگرآباد طبخ و میان مردم توزیع شد. به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با عاشورای حسینی (ع) آیین حلیم پزان در روستای عسگر آباد پیشوا برگزار شد. خبرنگار مهرع)پزانبر اساس این گزارش برای پخت حلیم پنج تُنی امسال یک تن گندم، یک تن و ۸۰۰ کیلوگرم گوشت گوساله و دو تن گوشت گوسفند استفاده شده است و در ۴۵ دیگ طبخ و میان چندین هزار نفر از اهالی شهرستان‌ ...