cica
06 مرداد 1401 - 10:25

لحظه ورود سیل به امام‌زاده داوود تهران

در این فیلم لحظه ورود سیل به امام‌زاده داوود تهران را مشاهده می‌نمایید.

دریافت

3 MB

دریافت

3 MB

دریافت

3 MB3 MB

منبع: مهر
شناسه خبر: 482732