cica
12 مرداد 1401 - 15:17

گفتگو موثرترین راه برای خروج از بن بست سیاسی است

دفتر سازمان ملل در عراق (یونامی)، از فراخوان ها برای گفتگوی ملی استقبال کرد و نسبت به ناکامی سیاسی که ملت عراق باید هزینه آن را بپردازند، هشدار داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازالفرات نیوز، دفتر سازمان ملل در عراق (یونامی)، از فراخوان ها برای گفتگوی ملی استقبال کرد و نسبت به ناکامی سیاسی که ملت عراق باید هزینه آن را بپردازند، هشدار داد. خبرگزاری مهردر بیانیه یونامی آمده است: در ماه ها و هفته های اخیر، دفتر سازمان ملل برای عراق خواستار تداوم گفتگو به عنوان موثرترین راه برای خروج از بن بست سیاسی شد که به طول انجامیده است. گفتگوی هدفمند بین همه طرف های عراق اکنون بیش از هر زمان دیگر ضروری است. حوادث اخیر خطر تنش فوری در این شرایط سیاسی متشنج را بیشتر کرده است. دفتر سازمان ملل در بیانیه خود آورده است: هیچ حزب یا گروهی نمی تواند ادعا کند که بحران سیاسی بر آنها تاثیر نگذاشته است، نیاز مبرمی به ایجاد راه حل از طریق گفتگوی فراگیر است و در نبود گفتگو، بی ثباتی بیشتر خواهد شد و هزینه آن را مردم عراق باید بپردازند. یونامی در بیانیه خود تاکید کرد: این سناریو به آسانی قابل تحمل نیست و در همین راستا دفتر سازمان ملل برای عراق از فراخوان های اخیر برای گفتگوی ملی استقبال و موافقت همه طرف های سیاسی با آن را تحسین می کند و از همه طرف های موثر در عراق می خواهد ضمن پایبندی، مشارکت فعال داشته باشند و بدون تاخیر بر سر راه حل توافق کنند. اکنون زمان اقدام عملی است. عراقی ها به درگیری و منازعه پی در پی بر سر قدرت نیاز ندارند، بلکه به راه حل و پایبندی به اجرای آن برای خارج کردن کشور از بحران سیاسی نیاز دارند. در بیانیه دفتر سازمان ملل در عراق آمده است: عراق با مجموعه گسترده ای از مشکلات مواجه است و به اصلاحات اقتصادی، ارائه خدمات عمومی موثر علاوه بر بودجه به عنوان مثال نیاز شدیدی دارد، از این رو وقت آن رسید است که مصلحت اندیشان سیاسی مسئولیت های خود را برعهده گیرند و براساس منافع ملی رفتار کنند و سازمان ملل نیز همانند گذشته آماده حمایت و کمک است.
منبع: مهر
شناسه خبر: 527276