cica
18 مهر 1401 - 18:05

آغاز اجرای پروژه های ویلا سازی در شهرهای جدید

وزیر راه وشهرسازی گفت: پروژه ویلا سازی در قالب پروژه‌های نهضت ملی مسکن شهر جدید امیر کبیر استان مرکزی اجرا شد. رستم قاسمی گفت: طبق اعلام و دستور رئیس جمهور مبنی بر ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در قالب مسکن ویلایی اعلام کرده ایم که در تمامی شهرهای که زمین وجود داشته باشد می توانیم در قالب اختصاص زمین ۲۰۰ تا ۳۰۰ متری به متقاضیان و پرداخت تسهیلات خود متقاضیان اقدام به ساخت مسکن کنند. در صورت کم داشتن آورده واحد مسکونی را به صورت تدریجی و به مرور بسازند. به گفته وزیر راه وشهرسازی نگاه جدید شهرسازی پس از حضور رئیس جمهور در کشور  آغاز شده است. این اقدام در استان های مختلف شروع شده امروز در استان مرکزی در شهر امیر کبیر برنامه ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی آغاز شده‌  و ظرف مدت سه سال اجرایی خواهد شد. او می گوید:  در مراکز شهرها و شهرهای جدید برنامه ساخت این واحدها آغاز شده  و اجرای پروژه ها به صورت  ویلایی و یا در قالب اختصاص زمنی به متقاضیان کلید خواهد خورد. باشگاه خبرنگاران جواناقتصادیراه و شهرسازی
شناسه خبر: 778613