cica
04 مرداد 1401 - 15:30

ایستگاه پمپاژ طرح آبرسانی غدیر در مرحله پایانی

با پایان لوله گذاری ۷۴ کیلومتری، از ایستگاه پمپاژ w۲ تا ام الدبس تنها قدم باقی مانده تا رسیدن آب دز به طرح غدیر، تکمیل ایستگاه پمپاژ است. ایستگاه پمپاژ طرح آبرسانی غدیر با ظرفیت ۱۰ متر مکعب بر ثانیه کار انتقال آب دز به ایستگاه ام الدبس را انجام میدهد. پیش بینی زمان ساخت ایستگاه پمپاژ طرح غدیر ۳ سال بود، اما با توجه به نیاز پایین دست و کار شبانه روزی این کار در طول ۱۰ ماه به پایان خود نزدیک شده. با بهره برداری از ایستگاه پمپاژ w۲ و ۱۲ پمپ آب دز بهمراه آب کرخه با ۲۰ متر مکعب برثانیه در خطوط لوله آبرسانی غدیر جریان پیدا میکند. با بهره برداری از ایستگاه پمپاژ w۲ و آبگیری و انتقال آب به ایستگاه پمپاژ ام الدبس، آب شرب سالم و با کیفیت به ۲۶ شهر و ۱۶۰۰ روستای جنوبی و غربی خوزستان خواهد رسید. باشگاه خبرنگاران جوانخوزستاناهواز
شناسه خبر: 468973