cica
05 دی 1401 - 13:27

۴۰۰۰ کارگر در کرمانشاه مشمول بیمه بیکاری هستند

کرمانشاه- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه گفت: چهار هزار کارگر در کرمانشاه مشمول بیمه بیکاری هستند.

مختار احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس قانون بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت مشترک مجری اجرای این قانون هستند.

وی افزود: بر اساس قانون بیمه بیکاری کارگرانی بیمه شده‌ای که در کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مشغول کار هستند مشروط به اینکه سابقه در حداقل ۶ ماه بیمه داشته باشند و قطع رابطه آنها با کارفرما غیر ارادی باشد، مشمول قانون کار خواهند بود.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه با بیان اینکه میزان پرداخت بیمه به بیکاری بستگی به سابقه بیمه آنها دارد، تصریح کرد: مدت پرداخت مقرری بیکاری برای مجردها متناسب با سوابق پرداخت حق بیمه، حداقل ۶ ماه و حداکثر ۳۶ ماه و برای متأهلین و متکفلین از ۱۲ ماه تا ۵۰ ماه پیش‌بینی شده است.

احمدی ادامه داد: به عنوان مثال کارگرانی که بین ۲ سال تا ۱۰ سال سابقه بیمه داشته باشد در صورتی که مجرد بودن ۱۲ ماه و در صورت داشتن تأهل ۱۸ ماه بیمه بیکاری دریافت خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در استان کرمانشاه حدود چهار هزار کارگر بیکار بر اساس قانون بیمه بیکاری مشمول دریافت این بیمه هستند.

منبع: مهر
شناسه خبر: 935630