cica
04 شهریور 1401 - 16:29

اجرای بیش از هشتاد درصد قانون انتشار اطلاعات در دولت سیزدهم

حسن درویشیان گفت: هم ما و هم دستگاه‌های اجرایی با جدیت بر اجرای این قانون نظارت داریم . برخی دستگاه‌ها به دلیل محرمانه بودن اطلاعات طبق قانون امکان بارگذاری اطلاعات را ندارند. دریافت 10 MB دریافت 10 MB دریافت 10 MB10 MB
منبع: مهر
شناسه خبر: 660861