cica
30 شهریور 1401 - 19:37

پیگیری عادلانه عاملان ترور شهیدسلیمانی نقطه اوج سخنان رئیس‌جمهور در سازمان ملل بود

تهران- ایرنا- معاون سیاسی و بین الملل مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری گفت: پیگیری و اجرای عدالت در مورد مرتکبان، آمران و عاملان ترور شهید سلیمانی نقطه اوج و عدالت کلید واژه سخنان رئیس‌جمهور در سازمان ملل بود. «ابوذر گوهری مقدم» چهارشنبه شب در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار حوزه دولت ایرنا درباره محورهای سخنان امروز رئیس جمهور در هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل گفت: کلید واژه اصلی سخنان ریاست جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، نظم عادلانه جهانی مبتنی بر چندحانبه گرایی است و رئیس جمهور براساس مفهوم عدالت که یک مفهوم فطری بشر و قابل فهم برای همه ملت‌هاست، مبانی رویکرد سیاس خارجی دولت و جمهوری اسلامی را به جهانیان معرفی کرد. وی با بیان اینکه اصول اساسی عدالت بین المللی از دیدگاه ایشان و در سیاست خارجی ما نفی سلطع طلبی، نفی یکجانبه گرایی، نفی هژمونی گرایی، نفی لیبرال دموکراسی غربی و نفی حقوق بشر غربی است، ادامه داد: تأکید رئیس‌جمهور بر شنیدن صدای همه ملت‌ها و رسیدن به عدالت بین المللی از طریق همراهی همه بازیگران نظام جهانی و ملت‌هاست. این استاد دانشگاه گفت: رئیس‌جمهور در سخنرانی امروز خود در مجمع عمومی سازمان ملل، تفسیر غربی از عدالت، صلح و تروریسم را نقد می‌کند، استانداردهای دوگانه غرب را درحوزه حقوق بشر مسائل حقوق هسته‌ای ملت‌ها را زیر سوال می‌برد و اقداماتی مانند تحریم، نقض عهد بین المللی را مغایر با صلح و عدالت بین‌المللی می‌داند. وی افزود: از دیدگاه ایران عدالت، مبتنی بر عقلانیت است و چندجانبه گرایی از دید رئیس‌جمهور به مفهوم نفی ظلم و جنگ افروزی و همکاری ملت‌ها مبتنی بر همکاری مشترک بشری است. آیت‌الله رئیسی بر جهانی شدن عدالت تأکید می‌کند یعنی عدالت در همه امور بشری جاری و ساری شود، سلطه و سوءاستفاده از سازمان‌ها و نهادهای بین الملی به منظور تحریم و فشار بر کشورها باید کنار گذاشته شود. نظم یکجانبه گرایی مبتنی بر عدالت، همکاری و هارمونی در حال تغییر است نظم یکجانبه گرایی مبتنی بر عدالت، همکاری و هارمونی در حال تغییر استنظم یکجانبه گرایی مبتنی بر عدالت، همکاری و هارمونی در حال تغییر استمعاون سیاسی و بین الملل مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با بیان اینکه رئیس‌جمهور در بخشی از سخنانش از اصطلاح زوال نظم کهنه استفاده می‌کند، گفت: از منظر رئیس‌جمهور، نظم متنی بر حضور یکجانبه در حال زوال است و آمریکایی‌ها نتوانستند نظم یکجانبه  خود را مستقر کنند. این نظم براساس رویکرد چندجانبه‌گرایی ملت‌های مختلف در حال تغییر و این چند جانبه‌گرایی مبتنی برعدالت، همکاری و هارمونی است. گوهری مقدم یکی از مصادیق بی عدالتی و نظم عادلانه جهانی مطرح شده توسط رئیس‌جمهور را اقدام یکجانبه آمریکا دانست و گفت: تجلی آن گسترش ناتو به سمت شرق و حضور آمریکا و متحدانش در شرق آسیا است. این عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) نقطه اوج سخنان رئیس جمهور را تأکید بر پیگیری و اجرای عدالت در مورد مرتکبان، عاملان و آمران شهادت حاج قاسم عنوان کرد و گفت: آیت‌الله رئیسی این مسأله را به عدالت پیوند زد و تأکید کرد باید عدالت از طریق محاکمه عادلانه و قصاص عاملان و آمران پیگیری شود که این نقطه اوج سخنرانی ایشان بود که با تصویر حاج قاسم آن را نشان داد. وی اذعان کرد: حاج قاسم مقابله با داعشی که آمریکایی‌ها ایجاد کرده بودند و مقابله با تروریسم آمریکایی را طراحی و اجرایی کرد اما آمریکایی‌ها ایشان را به رغم همه مبارزات وی و همرزمانش شهید کردند. طرف‌های غربی و آمریکایی یکجانبه در برجام نقض عهد کردند طرف‌های غربی و آمریکایی یکجانبه در برجام نقض عهد کردندطرف‌های غربی و آمریکایی یکجانبه در برجام نقض عهد کردندمعاون سیاسی و بین الملل مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نکته دیگر سخنان رئیس‌جمهور را برخورد ناعادلانه غرب با برنامه هسته‌ای ایران دانست و گفت: به رغم همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و تأکید آژانس بر پایبندی ایران به همه تعهدات، غربی‌ها و آمریکا به تعهدات خود عمل نکرده، نقض عهد کردند، تحریم را علیه ملت ایران افزایش دادند، یکجانبه از توافق هسته‌ای خارج شده‌اند و سیاست فشار حداکثری علیه مردم ایران را در دولت ترامپ تحمیل کردند. گوهری مقدم خاطرنشان کرد: تا زمانی که آمریکایی‌ها اساسا نپذیرند ملت ایران از این توافق به لحاظ اقتصادی منتفع و تحریم‌ها به شکل موثر حذف شود، طبیعتا چشم‌انداز مثبتی در این زمینه وجود ندارد و آمریکایی‌ها باید نخست به تعهدات خود برگردند و سپس از ایران انتظار داشته باشند. سیاست دولت با برجام شروع نشده و به برجام هم ختم نمی‌شود سیاست دولت با برجام شروع نشده و به برجام هم ختم نمی‌شودسیاست دولت با برجام شروع نشده و به برجام هم ختم نمی‌شوداین استاد دانشگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی را مبتنی بر سیاست همسایگی دانست و اظهارداشت: آیت‌الله رئیسی در سخنان خود آن را سیاست امنیت ساز و ثبات آفرین تلقی کرد. دولت سیزدهم تأکید جدی دارد با همکاری و همراهی کشورهای منطقه در حوزه همسایگی منافع ملت ایران را تأمین کند. وی یادآور شد: سیاست دولت با برجام شروع نشده و به برجام هم ختم نمی‌شود و معتقدیم می‌توانیم بر پایه مناسبات با کشورهای همسایه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مستقل از برجام هم منافع ملت را تأمین کنیم. گوهری مقدم با بیان اینکه در نهایت رئیس جمهور با چند کلید واژه و فرمول کلی برای تحقق عدالت بین المللی سخنان خود را پایان داد، مهمترین آنها را تأکید بر همکاری بین المللی و مشترک همه ملت‌ها برای مقابله با ظلم و عدم مداخله در امور کشورهای مختلف و مخالفت با خشونت و جنگ برشمرد و خاطرنشان کرد: آیت الله رئیسی در سخنانش تأکید کرد که نهادهای بین الملی نباید مورد سو استفاده قدرت‌های بزرگ قر ار بگیرند و استانداردهای دوگانه باید کنار گذاشته شوند. معاون سیاسی مرکز بررسی‌های استراتژیک رئیس جمهور عدالت را کلید واژه اساسی سخنانش رئیس‌جمهور عنوان و بیان کرد: همه منظومه فکری و رویکرد جمهوری اسلامی در سیاست خارجی براساس عدالت ترسیم شد. وی ادامه داد: نکته کانونی دولت سیزدهم تلاش در حرکت به سمت تحقق عدالت بین المللی از طریق چندجانبه گرایی، همکاری با نهادهای بین المللی، تقویت سیاست همسایگی، و ورود به پیمان‌ها و توافقات راهبردی دولت‌های تاثیرگذار نظم نوین و عادلانه جهانی است.
منبع: ایرنا
شناسه خبر: 750769