cica
02 مهر 1401 - 09:15

پرسش مهر امسال رییس جمهور از دانش‌آموزان چیست؟

رییس جمهور از دانش‌آموزان پرسید: شاخص‌های مدرسه خوب از نظر شما چیست و مدارس خوب دارای چه مشخصاتی است؟ به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس ، رییس جمهور امسال در پرسش ابتدای مهر از دانش‌آموزان پرسید: تمام دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی درباره مسئله تعلیم و تربیت فکر کنند. وی ادامه داد: شاخص‌های مدرسه خوب از نظر شما چیست و مدارس خوب دارای چه مشخصاتی است؟ وی از معلمان هم پرسید: برای افزایش بهره‌وری در آموزش و پرورش چه اقداماتی باید انجام شود ؟ معلماناین خبر در حال به‌روزرسانی است
منبع: فارس
شناسه خبر: 753670