cica
12 مهر 1401 - 10:52

کمک ۲۵ میلیارد تومانی تهرانی‌ها در پویش ملی شور عاطفه‌ها

مدیرکل کمیته امداد استان تهران از جمع‌آوری ۲۵ میلیارد تومان کمک نقدی و غیرنقدی در پویش شور عاطفه‌ها از آغاز اجرای آن در مردادماه امسال تاکنون خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، سیدابوالفضل پرپنچی با بیان اینکه حدود ۲۵ هزار دانش‌آموز تحت حمایت این نهاد در استان تهران هستند، گفت: پویش ملی شور عاطفه‌ها با شعار مشق محبت بنویسیم از نیمه مردادماه آغاز شده و تا نیمه مهرماه نیز ادامه دارد. پرپنچیوی با اشاره به اینکه ۶۰ هزار پاکت شور عاطفه‌ها برای جمع آوری کمک در مدارس استان تهران توزیع شده است افزود: مردم و خیّران تاکنون ۲۵ میلیارد تومان به صورت نقدی و غیرنقدی به دانش آموزان جامعه هدف کمک کرده اند و جمع آوری این کمک‌ها همچنان ادامه دارد. آوریاندآوریپرپنچی، تصریح کرد: کمک‌های جمع آوری شده در مدارس برای دانش آموزان نیازمند همان مدارس و یا سایر مدارس کم برخوردار هزینه می‌شود. پرپنچیآوریمدیرکل کمیته امداد استان تهران ادامه داد: مردم نوعدوست و خیّران می‌توانند کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود را برای کمک به دانش آموزان جامعه هدف به دفاتر اداره کمیته امداد در استان تهران، مراکز نیکوکاری و مدارس تحویل دهند. نوعدوستوی یادآور شد: سال گذشته مردم نوعدوست و خیّران در استان تهران ۴۴ میلیارد تومان به صورت نقدی و غیرنقدی به دانش آموزان در قالب پویش شور عاطفه‌ها کمک کردند. نوعدوست
منبع: مهر
شناسه خبر: 767877